Tản mạn về chuyện lương bổng cho Software developer

Xét một cách công bằng, phần lương của một bạn Software được nhận sẽ được tạm ước tính bằng công thức:

f( B, I, V )

Trong đó, B là Lương cơ bản, I là Năng lực, V là Giá trị nhân viên tạo ra cho công ty. Continue reading “Tản mạn về chuyện lương bổng cho Software developer”

Quy trình phỏng vấn của bạn đang dùng là như thế nào?

Hồi lúc mới làm start-up thì một trong những thứ đau đầu nhất đó là phải tuyển người như thế nào.
Sau một hồi ngồi nghiệm lại những cái đã làm, thì mình thấy việc thiết kế quy trình tuyển dụng có thể chia thành một số cách tiếp cận. Trong đó có 2 cách tiếp cận đơn giản nhất mình thấy được:

Continue reading “Quy trình phỏng vấn của bạn đang dùng là như thế nào?”

Build process for start-up

Một start-up khi vừa thành lập luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề cần phải giải quyết (tuyển người, tăng sales, tăng traffic, giảm bounces rate, …). Nhưng sau khi vấn đề được giải quyết, việc chuyển giao công việc cũng rất quan trọng để founder có thể dành thêm thời gian để giải quyết những bài toán khác không ngừng phát sinh.
Việc ghi chú lại phương pháp giải quyết vấn đề của mình dưới dạng Process là một trong những cách giúp việc chuyển giao này được hiệu quả.

Continue reading “Build process for start-up”