Quy trình phỏng vấn của bạn đang dùng là như thế nào?

Hồi lúc mới làm start-up thì một trong những thứ đau đầu nhất đó là phải tuyển người như thế nào.
Sau một hồi ngồi nghiệm lại những cái đã làm, thì mình thấy việc thiết kế quy trình tuyển dụng có thể chia thành một số cách tiếp cận. Trong đó có 2 cách tiếp cận đơn giản nhất mình thấy được:

Tiếp cận theo tư tưởng: các vòng phỏng vấn có độ khó tăng dần để chọn lấy ứng viên có năng lực cao nhất có thể. Tiếp cận này có thể thấy là theo kiểu “ai giỏi thì lấy”.
Khi tiếp cận theo cách này, cũng là cách mà mình thấy nhiều bạn sinh viên nghĩ về quy trình phỏng vấn ở công ty. Thường các bạn sẽ hiểu việc càng vào sâu vòng trong chứng tỏ là mình “giỏi” hơn, và có năng lực hơn so với các ứng viên khác.
Tuy nhiên, càng làm việc thì mình lại càng thấy: việc tuyển người giỏi nhất không hẳn lúc nào cũng hay. Làm việc tốt hay không tốt, có phải triển được hay không, và quan trọng là có đóng góp được gì cho sự phát triển của công ty hay không, phụ thuộc khá nhiều vào chữ “hợp” hơn là chỉ “giỏi” đơn thuần.
Nên một cách tiếp cận khác để nhìn quy trình phỏng vấn mà mình thấy, đó là việc thiết kế các vòng phỏng vấn, bài test nhằm để ứng viên bộc lộ những tính cách, kỹ năng chưa phù hợp với tình hình công ty hiện tại.
Nói cách khác, theo quan điểm này, không phải ai giỏi thì lấy, mà là ai chưa phù hợp thì loại. Những ứng viên còn lại, thì sẽ là người phù hợp nhất có thể lựa chọn.
Dĩ nhiên, đây chỉ là 2 cách tiếp cận được đơn giản hóa. Một quy trình phỏng vấn tốt theo mình thấy nên phối hợp cả 2 góc nhìn này.

One thought on “Quy trình phỏng vấn của bạn đang dùng là như thế nào?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s