Problem, Recipe and Solution

Làm việc với một vài anh chị senior và học được vài điều về mối quan hệ giữa ba khái niệm này.

Recipe hay nói nôm na là “công thức”, là những khuôn mẫu/cách thức mà chúng ta hay dùng để xử lý các vấn đề xung quanh công việc và cuộc sống của mình. Ví dụ như khi gặp một tình huống bất đồng quan điểm thì một anh senior sẽ có công thức là tạm hoãn buổi họp, yêu cầu mọi người về chuẩn bị thêm data và viết ra quan điểm của mình trước rồi mới quay lại họp tiếp, một anh senior khác thì lại sẽ có cách khác, ….

Recipe thì muôn hình vạn trạng. Và dần dần theo kinh nghiệm, mỗi người sẽ đúc kết được những recipe quan trọng mà bản thân hay dùng.

Khi làm việc với các anh chị senior hơn, thứ quý giá của họ sẽ là kinh nghiệm, được biểu hiện thông qua các recipe xử lý vấn đề của họ. Cần chủ động quan sát và học hỏi họ để đúc kết thành những recipe của riêng mình.

Khi gặp vấn đề, nếu chưa biết cách giải quyết thì cần tham khảo những “recipe” từ sách vở, từ người có kinh nghiệm, sau đó phân tích và thử nghiệm để tìm ra “solution” phù hợp.

Một recipe có thể hay, nhưng không hẳn đã là “solution”.

Mỗi recipe sẽ có công dụng trong một vài hoàn cảnh cụ thể. Không nên xem một recipe nào đó là “viên đạn bạc” và áp dụng cho mọi vấn đề mắc phải.

Plan-Do-Check-Act

Plan-Do-Check-Act.png

Đây là một trong bốn bước cơ bản nhất khi thực hiện một dự án nào đó:

  • Plan: Mọi người cùng ngồi xuống lập kế hoạch, phân chia công việc, xác định timeline, …
  • Do:  Các thành viên chia nhau thực hiện kế hoạch.
  • Check: Kiểm tra kết quả việc thực hiện công việc cho đến thời điểm hiện tại.
  • Act: Đưa ra những hành động cần thiết để điều chỉnh nếu dự án chưa đi theo đúng tiến độ, ví dụ như bổ sung người, thỏa thuận lại deadline, … Sau đó quay lại khâu Plan để cập nhật lại kế hoạch nếu có.

Một sơ đồ khác minh họa việc sắp xếp chu kỳ Plan-Do-Check-Act theo một tuần.

Plan-Do-Check-Act-2.png

Ghi chú: Khi bạn chưa định hình được một timeline cụ thể, hoặc dự án có scope of work chưa rõ ràng, thì việc định ra trước 1 chu kỳ Plan-Do-Check-Act là cần thiết và quan trọng.

Sự khác biệt giữa thành công nhờ may mắn và nhờ kinh nghiệm

Con Duong Dan Den Thanh Cong

– Người chưa có kinh nghiệm, thường dễ xem nhẹ quá trình.

– Người thành công nhờ may mắn, thường chỉ biết một con đường để đến đích.

– Người có nhiều kinh nghiệm, là người biết nhiều con đường để đi đến đích, và biết cách lựa chọn con đường cho phù hợp với tình huống của mình.