Cách viết CV để gây ấn tượng với HR/headhunter

Trong bài viết này, mình tập trung vào CV của các IT guys. Đối tượng đọc hồ sơ là HR nội bộ hoặc headhunter (mình gộp chung là các nhà tuyển dụng – NTD), các bạn này đa số không phải là dân trong ngành IT. Do đó, mình có một số lưu ý để hồ sơ của bạn thân thiện hơn với NTD. Continue reading “Cách viết CV để gây ấn tượng với HR/headhunter”

Xây dựng hồ sơ cá nhân trên các trang việc làm

Với nhiều năm làm tuyển dụng và đã sử dụng qua hầu hết các hệ thống tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên từ các trang việc làm trực tuyến như Vietnamworks, Jobstreet, Careerbuilder, Linkedin, mình nhận thấy có rất nhiều bạn còn chưa biết cách làm cho profile của mình thân thiện với người đọc (mà cụ thể là các nhà tuyển dụng). Trong bài này, mình chỉ ra 1 vài lưu ý khi tạo hồ sơ trên các trang này để khiến hồ sơ của bạn dễ dàng tiếp cận hơn với các nhà tuyển dụng. Continue reading “Xây dựng hồ sơ cá nhân trên các trang việc làm”

Plan-Do-Check-Act

Plan-Do-Check-Act.png

Đây là một trong bốn bước cơ bản nhất khi thực hiện một dự án nào đó:

  • Plan: Mọi người cùng ngồi xuống lập kế hoạch, phân chia công việc, xác định timeline, …
  • Do:  Các thành viên chia nhau thực hiện kế hoạch.
  • Check: Kiểm tra kết quả việc thực hiện công việc cho đến thời điểm hiện tại.
  • Act: Đưa ra những hành động cần thiết để điều chỉnh nếu dự án chưa đi theo đúng tiến độ, ví dụ như bổ sung người, thỏa thuận lại deadline, … Sau đó quay lại khâu Plan để cập nhật lại kế hoạch nếu có.

Một sơ đồ khác minh họa việc sắp xếp chu kỳ Plan-Do-Check-Act theo một tuần.

Plan-Do-Check-Act-2.png

Ghi chú: Khi bạn chưa định hình được một timeline cụ thể, hoặc dự án có scope of work chưa rõ ràng, thì việc định ra trước 1 chu kỳ Plan-Do-Check-Act là cần thiết và quan trọng.

Sự khác biệt giữa thành công nhờ may mắn và nhờ kinh nghiệm

Con Duong Dan Den Thanh Cong

– Người chưa có kinh nghiệm, thường dễ xem nhẹ quá trình.

– Người thành công nhờ may mắn, thường chỉ biết một con đường để đến đích.

– Người có nhiều kinh nghiệm, là người biết nhiều con đường để đi đến đích, và biết cách lựa chọn con đường cho phù hợp với tình huống của mình.