Ephemeral Port

Hỏi:
Giả sử bạn có một hệ thống đơn giản sau chạy trên cùng một hệ thống:
1 web process <> 1 HA proxy <> internet
Trong đó web process sẽ chạy trên cổng 8080 và HA proxy sẽ chạy trên cổng 80. Bỏ qua các yếu tố về tài nguyên, cấu hình tường lửa, DDOS, với một hệ thống đơn giản như vậy thì sẽ có tối đa bao nhiêu kết nối TCP/UDP có thể tạo đến cho server?

Continue reading “Ephemeral Port”

Vài tiêu chí đánh giá một bài viết kỹ thuật

Gần đây trong bắt đầu tham gia vài dự án có liên quan đến nhu cầu đọc và viết ngày càng thường hơn, đặc biệt là các bài viết kỹ thuật. Bản thân mình hay tự đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để phân biệt một bài viết kỹ thuật là hay, là chưa hay? Continue reading “Vài tiêu chí đánh giá một bài viết kỹ thuật”

Một Software Engineer cần biết những “kiến thức nền tảng” gì? (p1)

Trong một bài viết gần đây của một bạn CTO chia sẻ về việc như thế nào là một Software Engineer giỏi, bạn có đề cập đến việc một software engineer giỏi thì cần phải có kỹ năng, đồng thời nắm vững kiến thức nền tảng. Đọc bài chia sẻ này ở đây để hiểu thêm.

Continue reading “Một Software Engineer cần biết những “kiến thức nền tảng” gì? (p1)”