Thế nào là một ứng dụng tốt?

Đọc bài viết gốc: http://coding-geek.com/what-is-a-good-application/

Gần đây, tôi ứng tuyển vào một vị trí kỹ thuật ở công ty đang làm hiện tại. Một trong những câu hỏi mà người phỏng vấn hỏi tôi đó là “Thế nào là một ứng dụng tốt?”.

Hơi bất ngờ vì tôi chưa thực sự nghĩ về điều này trước đây. Vì thế tôi nghĩ đây sẽ là một bài tập tốt cho bản thân mình khi tổng hợp lại góc nhìn của mình về “Thế nào là một ứng dụng tốt?”. Thời điểm được phỏng vấn, tôi đã đưa ra một câu trả lời từ góc nhìn của một dân kỹ thuật. Và bây giờ, tôi lại nghĩ về câu hỏi đó một lần nữa, và đây là những suy nghĩ mới nhất của tôi cho câu hỏi này.

Continue reading “Thế nào là một ứng dụng tốt?”

Vài tiêu chí đánh giá một bài viết kỹ thuật

Gần đây trong bắt đầu tham gia vài dự án có liên quan đến nhu cầu đọc và viết ngày càng thường hơn, đặc biệt là các bài viết kỹ thuật. Bản thân mình hay tự đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để phân biệt một bài viết kỹ thuật là hay, là chưa hay? Continue reading “Vài tiêu chí đánh giá một bài viết kỹ thuật”

Một Software Engineer cần biết những “kiến thức nền tảng” gì? (p1)

Trong một bài viết gần đây của một bạn CTO chia sẻ về việc như thế nào là một Software Engineer giỏi, bạn có đề cập đến việc một software engineer giỏi thì cần phải có kỹ năng, đồng thời nắm vững kiến thức nền tảng. Đọc bài chia sẻ này ở đây để hiểu thêm.

Continue reading “Một Software Engineer cần biết những “kiến thức nền tảng” gì? (p1)”