Observation – Học cách quan sát

Ghi chú ngắn về một vài thứ học được về kỹ năng quan sát

  • “Nhìn” khác với “quan sát”. Quan sát là một quá trình đòi hỏi bạn liên kết những hình ảnh bạn nhìn thấy được với ý thức của bạn. Nói dễ hiểu hơn, để thực sự quan sát, bạn cần phải ý thức được thứ bạn đang nhìn thấy là “cái gì, bao nhiêu, tính chất thế nào, ….”. Nếu sau khi bạn nhìn thấy một thứ gì đó, mà bạn không còn đọng lại gì trong đầu thì tức là bạn mới chỉ “nhìn”, chứ chưa phải là “quan sát”
  • Trong quá trình quan sát, sự khác biệt giữa một người quan sát yếu và một người quan sát giỏi là kỹ năng sàng lọc những thứ họ nhìn thấy. Một người quan sát yếu sẽ tiếp nhận mọi thông tin họ nhìn thấy. Còn một người quan sát giỏi sẽ biết đâu là những thứ cốt lõi cần phải quan sát. Một ví dụ dễ hình dung, đó là sự khác biệt giữa bác sĩ Watson và thám tử Sherlock Holmes trong series truyện trinh thám nổi tiếng.
  • Để phát triển kỹ năng quan sát, cần phải luyện tập việc quan sát với một tâm thái chủ động, chủ động nhận diện những thứ trong tầm mắt của bản thân (đó là gì), tự động phân lại, phân tích những thứ nhìn thấy được (của ai, tại sao ở đó, …)

Link tham khảo: https://fs.blog/2013/04/the-art-of-observation/