Micro-management vs Macro-management

Hai sơ đồ bên dưới trình bày cách hiểu của mình về sự khác biệt giữa hai phong cách quản lý micro / macro này.

Đối với phong cách quản lý Micro-management (quản lý vi mô). Người quản lý sẽ có khuynh hướng đưa ra mục tiêu cụ thể, và những hành động cụ thể cần phải làm cho thành viên trong team làm theo.
Ngược lại, đối với phong cách quản lý Macro-management (quản lý vĩ mô), người quản lý sẽ chỉ ra mục tiêu cụ thể, đồng thời vạch ra giới hạn cho thành viên biết đâu là những việc không nên làm. Người quản lý lúc này chỉ đóng vai trò đẩy thành viên trở lại vào trong khu vực giới hạn, nếu thành viên có hành động vượt ra ngoài khu vực “không nên làm”.
Theo mình nghĩ, cả hai phong cách quản lý đều có tác dụng riêng. Ví dụ trong những tình huống khẩn cấp, hoặc trong tình trạng thành viên còn yếu kinh nghiệm và công việc không được phép sai lầm, phong cách Micro-management sẽ giúp công việc hoàn thành suôn sẻ hơn.
Hoặc là trong những tình huống khi công việc đòi hỏi tính sáng tạo, hoặc bản thân thành viên đã có nhiều kinh nghiệm, thì người quản lý nên đừng lùi lại để chừa không gian làm việc cho thành viên của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s