Một vài định nghĩa liên quan đến quy trình

Lưu ý: bạn nào đã học qua môn Operation Management thì không cần đọc bài này.

Process Capacity.png

Continue reading “Một vài định nghĩa liên quan đến quy trình”