Tản mạn về chuyện lương bổng cho Software developer

Xét một cách công bằng, phần lương của một bạn Software được nhận sẽ được tạm ước tính bằng công thức:

f( B, I, V )

Trong đó, B là Lương cơ bản, I là Năng lực, V là Giá trị nhân viên tạo ra cho công ty. Continue reading “Tản mạn về chuyện lương bổng cho Software developer”