Chauffeur Knowledge vs Planck Knowledge

Câu chuyện kinh điển dưới đây do mình đọc được trong một quyển sách, theo tác giả thì câu chuyện được kể lại bởi Charlie Munger, một nhà đầu tư – đối tác của Warrent Buffet. Mình tin là câu chuyện chỉ do hư cấu, nhưng nội dung thì mình lại thấy khá sát với thực tế đang diễn ra xung quanh mình hiện tại. Continue reading “Chauffeur Knowledge vs Planck Knowledge”