Hiệu ứng Dunning Kruger

dunning-kruger-0011.jpg

Đồ thị Dunning-Kruger mô tả sự thay đổi mức độ tự tin trong quá trình tích lũy kinh nghiệm cũng như mức độ cảm nhận về năng lực của mình.

Trục đứng là Confidence (sự tự tin), trục ngang là Competence (năng lực) hoặc Experience (kinh nghiệm).

Ta có thể rút ra vài nhận xét tương ứng với đồ thị này:

  • Ở giai đoạn đầu khi tích lũy kinh nghiệm và hiệu biết, sự tự tin sẽ tăng dần một cách đột biến, đôi khi đạt đến 100%.
  • Vượt qua được giai đoạn này người học/làm sẽ càng ngày càng cảm thấy mất tự tin, nhưng cũng đồng thời mức độ cảm nhận về năng lực sẽ càng sát với thực tế
  • Một điểm thú vị nữa là càng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, người ta càng hiếm khi nào tự tin đến mức 100% về một vấn đề nào đó, vì họ biết rằng sẽ luôn có một điều gì đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ.

One thought on “Hiệu ứng Dunning Kruger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s