Đàm phán

Negotiation.png

Hình này là minh họa cho quá trình đàm phán.

Để quá trình đàm phán được diễn ra, thường phía mua sẽ phải có một mức giá trần cao nhất mà họ chấp nhận bỏ ra để mua. Đó có thể là tổng kinh phí họ có, hoặc là mức giá mà họ có thể chấp nhận được.

Đồng thời phía bán cũng phải có một mức giá sàn thấp nhất mà họ chấp nhận bán. Nếu vượt quá mức này thì hoặc là bán sẽ lỗ, hoặc là không có lời cao như mong đợi.

Quá trình đàm phán, là quá trình hai phía dựa vào những thông tin, những chứng cứ, những lập luận để đưa mức giá thỏa thuận theo hướng có lợi cho mình nhất.

Khi hai bên mua/bán có năng lực ngang nhau, thì mức giá sẽ rơi vào một mức cân bằng nơi cả hai cùng vui vẻ chấp thuận. Nhưng nếu bên bán mạnh hơn thì sẽ đẩy mức giá lên cao, dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Và tình huống tương tự cũng xảy ra với bên mua, khi bên mua có năng lực đàm phán tốt hơn.

Đôi khi, tìm ra mức giá trần/sàn của phía đối phương là đã thành công hơn một nửa rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s