Thông minh vs Kiên trì

ThongMinh-vs-KienTri

  • H1. Người thông minh thường nhìn ra được những cách đơn giản, ngắn gọn, dễ dàng nhất để đi đến đích.
  • H2. Người kiên trì (mà không thông mình bằng) thường sẽ chỉ nhìn ra được những con đường dài hơn. Dù vậy, tính cách kiên trì sẽ giúp họ đi đến được đích dù rằng thời gian sẽ tốn nhiều hơn.
  • H3. Đôi lúc, do chỉ quen đi những con đường ngắn và dễ dàng, người thông minh sẽ dễ mất kiên nhẫn và bỏ cuộc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s