Bạn biết hay bạn đang suy diễn

Talk About What You Dont See.png

Có rất nhiều thứ bạn đang nói ra là do bạn “suy diễn“, giống như hai người A và B trong bức hình này. Thay vì đi sang bên kia bức tường để tận mắt nhìn thấy đằng sau đó là gì, họ chỉ đứng yên và suy diễn.

Việc bỏ công “bước sang bên kia bức tường” là một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng hay bị bỏ sót. Nhiều người thường dừng lại ở việc đứng lại bên đây tường suy diễn và ngỡ rằng mình đã hiểu, thay vì thực sự kiểm chứng suy nghĩ của mình.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s