Vận dụng lý thuyết vào thực tế

VanDungLyThuyetVaoThucTe

– Người chưa biết rút tỉa kinh nghiệm là người mỗi khi giải quyết được vấn đề gì, bài toán gì thì chỉ biết mỗi bài toán đó. Việc làm được hay không là do may mắn, làm nhiều nhưng không tiến bộ.

– Người biết rút tỉa kinh nghiệm là người biết cách nhìn ra các dạng, điểm chung, điểm tổng quát của các vấn đề, từ đó có thể giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Tuy nhiên đôi lúc gặp phải vấn đề nằm ngoài kinh nghiệm bản thân thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

– Người biết vận dụng lý thuyết một cách hợp lý, sẽ hiểu và giải quyết một lượng vấn đề lớn và nằm ngoài kinh nghiệm của bản thân mình. Bản thân các lý thuyết chính là tri thức đã được nhiều người tổng quát hóa lại thành những quy luật, phương pháp chung, nên việc vận dụng hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức thử-sai.

– Trái lại, người chỉ biết lý thuyết mà không vận dụng được vào việc giải quyết vấn đề cụ thể, thực tế mà chỉ toàn nói về lý thuyết. Vậy thì chỉ là lý thuyết suông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Người chưa biết rút tỉa kinh nghiệm là người mỗi khi giải quyết được vấn đề gì, bài toán gì thì chỉ biết mỗi bài toán đó. Việc làm được hay không là do may mắn, làm nhiều nhưng không tiến bộ.

– Người biết rút tỉa kinh nghiệm là người biết cách nhìn ra các dạng, điểm chung, điểm tổng quát của các vấn đề, từ đó có thể giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Tuy nhiên đôi lúc gặp phải vấn đề nằm ngoài kinh nghiệm bản thân thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

– Người biết vận dụng lý thuyết một cách hợp lý, sẽ hiểu và giải quyết một lượng vấn đề lớn và nằm ngoài kinh nghiệm của bản thân mình. Bản thân các lý thuyết chính là tri thức đã được nhiều người tổng quát hóa lại thành những quy luật, phương pháp chung, nên việc vận dụng hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức thử-sai.

– Trái lại, người chỉ biết lý thuyết mà không vận dụng được vào việc giải quyết vấn đề cụ thể, thực tế mà chỉ toàn nói về lý thuyết. Vậy thì chỉ là lý thuyết suông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s