Sở trường – Circle of Competence

Để đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và trong công việc, điều tối cần thiết là chúng ta phải “hiểu mình”, trong đó bao gồm hiểu tính cách, hiểu tâm lý cũng như hiểu về sở trường và sở đoản của bản thân.

Gần đây, mình có học được một “mental model” giúp suy nghĩ và hình dung về sở trường của mình, đó là “Circle of Compentence”.

Đầu tiên, mời bạn đọc dành ít phút tham khảo một đoạn clip ngắn của nhà đầu tư huyền thoại Warran Buffet giải thích về khái niệm này.

Như các bạn có thể thấy trong đoạn video trên, có thể hiểu Circle of Competence (sở trường) một cách nôm na là vùng chuyên môn mà bạn tự tin và nắm vững nhất, là những kiến thức, kỹ năng mà bạn đã trao dồi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cho đến khi thật sự thuần thục, giống như một vận động viên bóng chày đã luyện tập năm này qua năm khác, họ sẽ hiểu được thế mạnh của mình là ở “khu vực bóng” nào, để từ đó đưa ra chiến lược phù hợp (đánh bóng, hay bỏ qua).

Trong quá trình tìm kiếm và xác định “sở trường”, theo mình thấy thường có hai sai lầm dễ mắc phải

Dễ ngộ nhận giữa Hiểu và biết

Có rất nhiều thứ bạn “nghĩ là mình hiểu”, nhưng thật ra bạn “chưa hiểu”, hoặc là chỉ mới “biết” về nó thôi.

Dễ ngộ nhận là mình đã giỏi do tiêu chuẩn thấp

Không biết bạn đã từng rơi vào tình huống trong một số trường hợp, bạn nghĩ là mình đã giỏi về một vấn đề gì đó, và nghĩ rằng đó là sở trường của mình. Nhưng bước chân vào một môi trường khác, nơi bạn tiếp cận rất nhiều người cùng có giỏi thứ mà bạn giỏi, liệu bạn nghĩ sao về sở trường của mình?

Hay giống như một bạn học sinh giỏi Toán ở trường chuyên tỉnh, thi đậu giải cao, nhưng khi bạn bước chân vào lớp học toàn các bạn học sinh giỏi đã từng thi quốc tế, liệu bạn ấy sẽ còn tự tin về “sở trường” của mình nữa hay không?

Giỏi, hay dở, vốn dĩ cần phải xem là so với ai. Có phải là sở trường của bạn hay không, cần phải xem tiêu chuẩn của bạn như thế nào. Đọc thêm về Tiêu chuẩn

Tóm lại:

  • Hãy tìm cách hiểu “sở trường” của bản thân.
  • Không ngừng đào sâu và tìm tòi những cái bạn “nghĩ là mình hiểu“, để biết nó thành cái hiểu thực sự.
  • Không ngừng tìm kiếm và thiết lập tiêu chuẩn cao cho “sở trường” của mình, để biến nó thành sở trường thực sự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s