Tư duy đa chiều

Da Goc Nhin.png

Hình này minh họa việc thử phân tích vấn đề bằng những góc nhìn, kiến thức khác nhau.

Chắc mọi người còn nhớ hồi Trung học chúng ta hay học một số môn như Hình học, Đại số, … Trong đó, có một số trường hợp khi gặp một bài toán hình học khó giải quyết bằng cách truyền thống thì việc đưa bài toán về hệ tọa độ Decartes lại khiến bài toán dễ dàng hơn rất nhiều.

Hay đôi khi, một bài toán phương trình hàm lại được giải quyết bằng dãy số. Một phương trình vô nghiệm lại có thể được chứng mình bằng bất đẳng thức. Việc tiếp cận một bài toán cũ bằng một góc nhìn mới, có khi cũng không mang lại kết quả gì, nhưng nhiều lúc lại mang đến một lời giải đẹp và gọn gàng đến không ngờ tới. Lời giải của thầy Trình tại IMO 1979 là một ví dụ.

Trong toán học thì là vậy, đối với những bài toán trong cuộc sống thì lại càng có nhiều cách tiếp cận hơn nữa.

Việc nhìn nhận bài toán dưới nhiều chiều, nhiều góc độ, nhiều phương pháp, đôi lúc sẽ giúp bạn có những giải pháp một cách sáng tạo và hiệu quả. Đồng thời việc làm quen với tư duy đa chiều, nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ, nhiều mô hình cũng sẽ giúp tránh một vài lỗi tư duy phổ biến như Déformation Professionelle chẳng hạn.

Tham khảo thêm: https://con-mot-sach.com/2017/12/02/deformation-professionnelle/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s