24852257_10213307961350290_1978660622174308521_n

Hình này minh họa cho ý: để cho việc sáng tạo được hiệu quả, cần xác định những giới hạn cho việc sáng tạo đó. Giới hạn ở đây có thể là một tập các quy luật, mô tả những ý tưởng gì là phù hợp, ý tưởng gì thì sẽ cần phải loại bỏ ngay từ đầu.

Những lĩnh vực khác mình rõ lắm, nhưng trong cái ngành phần mềm của mình, sự sáng tạo thường phải đi đôi với một vấn đề gì đó cần phải giải quyết.

Do vậy, không tạo cho mình một vài điều kiện ràng buộc để sàng lọc ý tưởng sẽ dễ dẫn đến việc sáng tạo một cách lan man không mục đích.

Đề ra một phương pháp có vẻ hay, nhưng lại không giải quyết được vấn đề nêu ra. Nghĩ đến một kỹ thuật cool để code, mà lại không làm ra được specs. Tạo ra một giao diện độc đáo chưa ai nghĩ đến, và cũng chẳng ai biết cách xài luôn ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s