Bạn đang tích lũy những gì?

Dưới đây là một sơ đồ đơn giản biểu thị ý nghĩa của việc tiêu hao thời gian của một người.

Mỗi người chỉ có 24h một ngày thôi, nên cần phải tận dụng thời gian và sức khỏe của mình càng hiệu quả càng tốt.

Hiện tại, mỗi ngày bạn đang tiêu tốn thời gian của mình vào những việc gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s